Zásady ochrany osobních údajů webu nabosoband.cz

Správa webu nabosoband.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na internetu. Naše zásady jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, poskytování informací, požadovaných uživatelem, či poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky.  

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě Vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud nám dáte Váš souhlas, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.  

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám nabosoband.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost webu. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: nabosoband@gmail.com, 608 215 450. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li již uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.  

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web nabosoband.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.  

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: nabosoband@gmail.com, 608 215 450. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.  

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek nabosoband.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookies v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookies však může omezit výkonnost webu.  

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Facebook.com, Youtube.com. Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics. Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.  

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky nabosoband.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které námi nejsou provozovány, za jejich obsah tedy neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud tam jsou uvedeny.  

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky nabosoband.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů, na základě změn v české či evropsko-unijní legislativě. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, na případnou změnu Vás upozorníme. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu nabosoband.cz: nabosoband@gmail.com, 608 215 450, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu nabosoband.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky. Děkujeme!